مدیر سایت آوریل 6, 2022 0 دیدگاه

قانون وراثت در ترکیه

اصلاحیه جدید قانون شماره ۴۷۲۱ قانون مدنی ترکیه به عنوان منبع اصلی قانونی در مورد وراثت در کشور ترکیه مورد قبول می باشد. مورث از لحظه فوتش، کلیه ی ترکه ی خود شامل اموال، طلب ها و بدهی هایش را به ورثه قانونی و ورثه وصیت شده انتقال می دهد. اگر متوفی قبل از فوتش وصیتنامه ای را به صورت قانونی تنظیم کرده و ورثه جدیدی را به وراث قانونی خود طبق این وصیتنامه اعلام نماید، به آنها وراث وصیت شده گفته می شود. وراث قانونی نیز به اشخاصی گفته می شود که با متوفی رابطه خونی داشته. و به صورت ذاتی ارث به این اشخاص انتقال داده می شود.

طبق ماده ۵۰۶ قانون شماره ۴۷۲۱ ، سهم هریک از وارثین با توجه به وابستگی این شخص با متوفی مشخص شده است. که به هیچ عنوان سهم هایی که به این افراد تعلق می گیرد، قابل تغییر نمی باشد. در صورتیکه متوفی هیچ وابسته ی خونی نداشته باشد، کل اموالش به همسر در قید حیات می رسد. کلیه فرزندان به صورت مساوی از متوفی ارث می برند. اگر متوفی فرزندی داشته باشد که قبل از او فوت شده، ارث به فرزندان آن می رسد.

تضمین سرمایه شما در ترکیه از نقطه نظر قانون وراثت ترکیه

وضعیت حقوقی اموال غیر منقول فرد خارجی در صورت فوت وی وراث این شخص ملزم به انحصار وراثت از محاکم ترکیه می باشند. برای انحصار وراثت فرد خارجی در ترکیه، باید به دفاتر اسناد رسمی (NOTER) در ترکیه مراجعه شود. ماده ۴۳: ” دعوی مربوط به ارث، براساس آخرین آدرس رسمی یا اقامتگاه شخص متوفی رسیدگی می شود. و در صورت عدم اقامت شخص متوفی در ترکیه، از دادگاه محلی منطقه ای که اموال غیر منقول در آن قرار دارد، رسیدگی صورت می گیرد.

مدارک لازم جهت درخواست دعوی ارث برای افراد غیر شهروند (خارجیان مقیم) در محاکم ترکیه

جهت مراجعه و درخواست دعوی وراثت به دادگاه محلی آخرین اقامت متوفی مدارکی مورد نیاز است. از جمله این مدارک می توان به مدارک مربوط به فوت متوفی از جمله برگه فوت، گزارش پزشکی قانونی، گزارش دادستانی و گزارش بیمارستان اشاره کرد. در صورت تکمیل بودن مدارک ذکر شده، یک گزارش رسمی از اداره اسناد و املاک مربوط به اموال غیر منقول متوفی و یک گزارش از دادگستری، مبنی بر اثبات وارثین شخص متوفی در ترکیه، که به تأیید وزارت امور خارجه و کنسولگری مربوط به تابعیت شخص رسیده است، جهت صدور حکم توسط محاکم قضایی ترکیه کافی می باشد.

در صورت نبود وصیت نامه رسمی وقانونی، وارث قانونی اموال غیر منقول در ترکیه به شرح زیر تعیین می گردد

  • اولین وارث از فرد متوفی فرزندان و همسر است که سهم خاصی را دریافت می کنند.
  • اگر فرد مرحوم فرزند نداشته باشد، خانواده اش وارث او خواهند بود (پدر و مادر).
  • در غیاب فرزندان و والدین، همسر میراث را با پدربزرگ یا برادرمتوفی  سهیم می شود
  • اگر فرد مرحوم خویشاوندی ندارد، تمام اموال به شوهر یا همسر می رسد.
  • در صورت عدم وجود وارث، تمام دارایی  مرحوم به دولت ترکیه خواهد رسید.
  • در صورت وجود بدهی ، در ابتدا بدهی ها و وام های  متوفی  به بانک ها،پرداخت میگردد و اقساط از دارایی های شخص کسر می گردد .
  • شایان ذکر است طبق قانون برابری زن و مرد در ترکیه، نیمی از اموال برای همسر و نیم دیگر برای فرزندان و به طور مساوی خواهد بود.

آیا مالیات بر ارث و انتقال اموال خارجیان در ترکیه وجود دارد؟

اعمال مالیات بر خارجیان در ترکیه:

سیستم مالیاتی ترکیه برای همه اعم از ترک و خارجی اجرا می گردد و تفاوتی بین شهروندان ترکیه و اتباع خارجی وجود ندارد.

مالیات بر ارث در کشور ترکیه بر چه اساسی است:

در مقایسه با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ارزش مالیات ارثی در ترکیه نسبتا کم است و بستگی به ارزش دارایی های سرمایه گذار دارد و این بدین معنی است که هر زمان قیمت ملک کاهش یابد، نرخ مالیات نیز کسر می شود.

نرخ مالیات ارث در کشور ترکیه متفاوت است و بسته به وضعیت اقامت وارث و محل اموال شخص متوفی از 1٪ تا 30٪، متغیر می باشد.

مهلت پرداخت مالیات ارث در ترکیه چه مدت است ؟

طبق قوانین ترکیه مالیات ارثی باید حداکثر 3 سال پرداخت شود و هر ماه در ماه مه و نوامبر پرداخت شود.

مدارک لازم برای تنظیم وصیت نامه رسمی در کشور ترکیه‌

همانطور که گفته شد در رابطه با قانون ارث در ترکیه، این امکان وجود دارد که شخص صاحب ملک در زمان حیات خود در یک وصیت نامه قانونی و رسمی تکلیف اموال خود را مشخص کند. جهت این امر به مدارک زیر احتیاج است:‌

سند ملک یا املاک و فتوکپی آنها
پاسپورت شخص صاحب ملک، ترجمه و فتوکپی آن
فتوکپی پاسپورت وارث یا وراث
عکس از شخص صاحب ملک و وراث

همچنین جهت مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای تنظیم وصیت نامه، به یک مترجم مورد تایید و رسمی اداره سند و دو شاهد نیاز است و قبل از آن هم شخص صاحب ملک باید جهت دریافت گواهی سلامت روان به یکی از بیمارستانهای ترکیه مراجعه کند.‌‌

نظر بدهید