کار در ترکیه

پروانه کار در ترکیه

 بعضی کارآفرینان خارجی قصد دارند در ترکیه شرکت راه‌اندازی کنند و در این کشور کار کنند. کار در ترکیه و راه‌اندازی شرکت به مجوز کار و اقامت نیاز دارند. اجازه کار صرفا به کسانی که ساکن ترکیه هستند داده نمی‌شود، بلکه اگر متقاضی در خارج از ترکیه باشد می‌تواند اجازه کار را دریافت کند، اما باید تمام مدارک لازم را تهیه کند و برای مقامات ترکیه ارسال کند. شهروندان خارجی که در کشور محل اقامت یا تابعیت خود زندگی می‌کنند، جهت درخواست پروانه کار، باید به  کنسولگری یا سفارت ترکیه بروند. البته شهرواندان خارجی که قبلا اجازه اقامت داشته‌اند، می‌توانند مدارک لازم را مستقیما به وزارت کار در ترکیه ارسال کنند. در این مقاله سعی داریم مراحل گرفتن اقامت از طریق کار در ترکیه را بررسی کنیم.

درخواست پروانه کار در ترکیه

درخواست ویزای کار ترکیه بدون درخواست پروانه‌ی کار، امری بیهوده است. درخواست ویزای کار ترکیه باید توسط شخص خارجی ارسال شود اما مراحل اخذ پروانه‌ی کار باید توسط کارفرما در کشور ترکیه انجام شود. پروانه‌ی کار ترکیه معادل جواز اقامت است.

نحوه درخواست پروانه‌‌ی کار ترکیه

حداکثر ظرف ده روز پس از وقت ویزا در سفارت یا کنسولگری ترکیه در کشور محل اقامت خود، کارفرمای شما در ترکیه باید یک درخواست آنلاین را در وبسایت وزارت کار و امنیت اجتماعی ترکیه (MLSS) تکمیل کند.

پس از تکمیل درخواست، کارفرما باید مدارک مورد نیاز را از طریق پست یا مراجعه حضوری به سفارت ارسال کند. این کار باید ظرف ده روز پس از مصاحبه شما و حداکثر ظرف شش روز کاری پس از درخواست آنلاین انجام شود.

و در ادامه می توانید به این لینک بروید