کار در ترکیه

چالیشما ایزین یا دریافت اقامت کاری ترکیه 

چالیشما ایزین یا دریافت اقامت کاری ترکیه 

چالیشما ایزین یا دریافت اقامت کاری ترکیه  ترکیه این روزها جزو کشورهایی با رشد اقتصادی چشمگیر به شمار می رود و در واقع جزو 20 کشور دنیا از نظر رشد اقتصادی شناخته شده است. ازاین رو نرخ بیکاری با کاهش و میزان درآمد افراد با افزایش همراه شده است.همین شرایط باعث شده مهاجرت به ترکیه جزو اولویت های زندگی افراد زیادی ... ادامه مطلب
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟