عسل فرج پور 10 آبان 1399 0 دیدگاه

اخذ اقامت در کشور ترکیه

اخذ اقامت در کشور ترکیه

اخذ اقامت در کشور ترکیه

اطلاعات ارائه شده در این مقاله به منظور ایجاد یک دید کلی در مورد نحوه اخذ تابعیت ترکیه است. اصول و رویه‌های مربوط به اخذ و از دست دادن تابعیت ترکیه تحت قانون تابعیت ترکیه به شماره 5901 تنظیم شده است.

تابعیت ترکیه را می‌توان از طریق تولد یا پس از تولد بدست آورد. تابعیت ترکیه به طور طبیعی از طریق تولد بر اساس تبار یا محل تولد به دست می آید. اما از بین بیگانگانی که می‌خواهند با تصمیم مقام صلاح تابعیت ترکیه را بدست آورند، برای کسانی که شرایط درخواست را دارند، پرونده شهروندی به نام آنها باز می‌شود و برای تصمیم گیری به وزارت‌خانه ارسال می‌شود. پس از بررسی و استعلام توسط وزارت، افرادی که شرایط آنها مناسب تشخیص داده شده است می‌توانند با تصمیم وزارت تابعیت ترکیه را بدست آورند، در حالی که درخواست تابعیت افرادی که وضعیت آنها نامناسب تشخیص داده شده است توسط وزارت رد می شود. از طرف دیگر قانون تابعیت ترکیه، سه راه اصلی برای اخذ تابعیت پس از تولد را مشخص می کند. ابتدا به بررسی تابعیت کشور ترکیه از طریق تولد می‌پردازیم.

 

اخذ اقامت در کشور ترکیه از طریق تولد

طبق این مقاله، یک کودک در هر یک از موارد زیر تابعیت ترکیه را بدون در نظر گرفتن محل تولد بدست می‌آورد.

کودکی که حاصل ازدواج پدر و مادر ترک می‌باشد.

فرزندی که حاصل ازدواج مادر خارجی و پدر ترک می‌باشد.

فرزندی که حاصل ازدواج مادر تر و پدرخارجی می‌باشد.

فرزندی که از مادری ترک و از طریق پدری خارجی خارج از ازدواج رسمی به دنیا آمده است.

اخذ تابعیت پس از تولد

فرد خارجی یا بدون تابعیت می‌تواند پس از تولد نیز تابعیت ترکیه را بدست آورد. اخذ تابعیت با تصمیم مقامات صالح تایید یا رد می‌شود.

اخذ اقامت در کشور ترکیه

 

 

اخذ تابعیت با تصمیم مقام صالح

قانون تابعیت ترکیه مقرراتی را تصویب کرده است که با تصمیم مقام صالح اجازه اخذ تابعیت را می‌دهد. چهار نوع درخواست وجود دارد.

 1. درخواست عمومی
 2. درخواست استثنایی
 3. درخواست مجدد
 4. درخواست از طریق ازدواج

درخواست عمومی

یک خارجی در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌تواند تابعیت ترکیه را بدست آورد.

 1. در سن بزرگسالی باشد و توانایی عمل طبق قوانین ملی خود را داشته باشد یا اگر بدون تابعیت است، بتواند طبق قوانین ترکیه عمل کند.
 2. 5 سال قبل از تاریخ درخواست، بدون وقفه در ترکیه و به طور قانونی و به طور منظم اقامت داشته باشد. متقاضی می‌تواند در مدت 5 سال بیش از شش ماه در خارج از کشور ترکیه بماند.
 1. تصمیم خود را برای استقرار در ترکیه با رفتار‌های خود تأیید کند. (به عنوان مثال خرید املاک، سرمایه‌گذاری در ترکیه)
 2. هیچ بیماری مانعی در رابطه با بهداشت عمومی ندارد.
 3. از حسن اخلاق برخوردار باشد.
 4. بتواند به اندازه کافی ترکی را صحبت کند.
 5. دارای درآمد یا شغلی برای تأمین هزینه‌های زندگی خود و افراد تحت تکفل خود در ترکیه باشد.
 6. هیچ مشکلی برای تأمین امنیت ملی و نظم عمومی ایجاد نکند.

ممکن است علاوه بر شرایط فوق، لازم باشد اتباع خارجی که مایل به اخذ تابعیت ترکیه هستند، تابعیت قبلی خود را ترک کنند.

نظر بدهید