مدیر سایت نوامبر 4, 2020 0 دیدگاه

اخذ اقامت در کشور ترکیه از طریق ازدواج

اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج

اخذ اقامت در کشور ترکیه

اطلاعات ارائه شده در این مقاله به منظور ایجاد دید کلی درمورد نحوه اخذ تابعیت  کشور ترکیه است. اصول و روند مربوط به اخذ و یا از دست دادن تابعیت ترکیه تحت قانون تابعیت ترکیه به شماره 5901 تنظیم شده است.

تابعیت ترکیه را می‌توان از طریق تولد یا پس از تولد بدست آورد. تابعیت ترکیه به طور طبیعی از طریق تولد بر اساس تبار یا محل تولد به دست می‌آید. اما افراد خارجی که می‌خواهند تابعیت ترکیه را بدست آورند، اگر شرایط لازم برای درخواست را داشته باشند، با تصمیم مقامات صالح  پرونده شهروندی به نام آنها باز می‌شود. این پرونده برای تصمیم‌گیری به وزارت‌خانه ارسال می‌شود. پس از بررسی و استعلام توسط وزارت، افرادی که شرایط آنها مناسب تشخیص داده شده است، می‌توانند با تصمیم وزارت تابعیت ترکیه را بدست آورند. درخواست تابعیت افرادی که وضعیت آنها نامناسب تشخیص داده شده است توسط وزارت رد می‌شود.

اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج

یک فرد خارجی که همسر شهروند ترکیه است، اگر شرایط خاصی را داشته باشد، می تواند تابعیت ترکیه را دریافت کند. به عبارت دیگر، ازدواج با یک شهروند ترکیه به طور خودکار تابعیت ترکیه را به فرد خارجی نمی‌دهد. بلکه شخصی که حداقل 3 سال با یک تبعه ترکیه ازدواج کرده باشد و ازدواج او ادامه داشته باشد، می‌تواند برای اخذ تابعیت ترکیه درخواست کنند. متقاضیان باید موارد زیر را رعایت کنند:

 • به عنوان یک خانواده با هم زندگی کنند.

 • از هرگونه فعالیت ناسازگار با خانواده خودداری کنند.

 • باعث اختلال در امنیت ملی و نظم عمومی نشوند.

اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج

ازدواج باید مطابق قانون اقامت دائم طرفین یا قانون ترکیه معتبر باشد. متقاضی باید مدارکی را نشان دهد که صحت ازدواج فعلی را نشان می‌دهد.

لغو ازدواج منجر به از بین رفتن تابعیت ترکیه نمی‌شود، مشروط بر اینکه همسر خارجی هنگام عقد حسن نیت داشته باشد. در غیر این صورت وی باید تابعیت ترکیه را در تاریخ تصمیم لغو از دست بدهد.

اخذ اقامت ترکیه از طریق ازدواج

شخصی که شرایط فوق را داشته باشد تابعیت ترکیه را به طور خودکار کسب نمی کند. کمیسیونهایی که در استانها تأسیس می شوند باید بررسی کنند که آیا متقاضی واجد شرایط دریافت تابعیت است یا خیر ، از جمله بررسی اعتبار ازدواج و مصاحبه با همسران در مورد واقعی بودن ازدواج ، صحیح بودن یا نبودن آن ، و همچنین پرونده از کسانی که شرایط لازم را دارند به وزارت امور داخله فرستاده می شوند و پس از بررسی توسط وزارتخانه ، در مورد اعطای تابعیت تصمیم گیری می شود.

حالا در ادامه همین موضوع را با نگارشی دیگر در اختیار شما می گذاریم .

اخذ تابعیت ترکیه از طریق ازدواج در ماده 16 قانون تابعیت ترکیه و مواد 25-31 آیین‌نامه اجرای قانون تابعیت ترکیه تنظیم شده‌است.

ازدواج با یک شهروند ترکیه به طور خودکار تابعیت ترکیه را به فرد خارجی نمی‌دهد. بلکه تحت شرایط خاصی می‌توان تابعیت ترکیه را پس از تأیید برخی معیارها و اخذ تأیید وزارت‌امور‌داخلی دریافت کرد. اولین نکته قابل توجه این است که باید حداقل 3 سال از ازدواج متقاضی با یک تبعه ترک گذشته باشد و ازدواج او ادامه داشته باشد، در این صورت می‌تواند برای اخذ تابعیت ترکیه درخواست کند.

 متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند:

 • به عنوان یک خانواده با هم زندگی کنند. (مطابق ماده 16/2، در صورت پایان ازدواج با فوت همسر، که شهروند ترکیه است، متقاضی ملزم به انجام این شرط نیست.)

 • از هرگونه فعالیت که با وحدت ازدواج ناسازگار است، خودداری کنند. (اگرچه این الزام کاملاً روشن نیست، اما اعمالی مانند فحشا و بردگی غیراخلاقی و غیرقانونی محسوب می‌شوند. همچنین بیان شده است که این اعمال از‌جمله مواردی است که موجب طلاق می‌شوند.)

 • باعث اختلال در امنیت ملی و نظم عمومی نشوند. ( طبق ماده 1/11، کسانی که مرتکب جرمی علیه امنیت ملی، سلامت کشور و نظم عمومی مانند حمل سلاح و مواد مخدر یا قاچاق، جاسوسی و جعل سند شده‌اند، نمی‌توانند درخواست تابعیت کند.)

مدارک مورد نیاز برای درخواست اقامت از طریق ازدواج

 • تکمیل فرم VAT-6 FORM

 • بررسی سوابق شخص متقاضی

 • نسخه ترجمه‌شده معتبر و محضری پاسورت متقاضی. اگر متقاضی فاقد تابعیت است، باید مدارکی را ارائه دهد که بی‌تابعیتی او را تأیید کند.

 • ارائه اسنادی که اطلاعات هویتی متقاضی را نشان می‌دهد. (لازم است اسناد مربوطه توسط یک دفتر اسناد رسمی ترجمه و تأیید شوند.)

 • ارائه اصل یا کپی از رأی دادگاه. (در صورتی که متقاضی تاکنون مرکتب جرمی شده و محاکمه شده باشد)

 • آن دسته از متقاضیانی که در ترکیه ازدواج کرده‌اند، لازم است یک نسخه از سند ازدواج را ارائه‌دهند. کسانی که در خارج از ترکیه ازدواج کرده‌اند، باید کپی مدارک معادل معتبر را تحویل دهند. (لازم است اسناد مربوطه توسط یک دفتر اسناد‌رسمی ترجمه و تأیید شوند.)

 • کپی شناسنامه متقاضی

 • رسید پرداخت اداره مالیات جهت هزینه‌های اداری.

صحت ازدواج

ازدواج باید مطابق قانون ترکیه معتبر باشد. متقاضی باید مدارکی را نشان دهد که صحت ازدواج فعلی را نشان می‌دهد. لغو ازدواج منجر به از بین رفتن تابعیت ترکیه نمی‌شود، البته مشروط بر اینکه همسر خارجی هنگام عقد حسن نیت داشته باشد و هدف از ازدواج گرفتن تابعیت نبوده باشد. سرانجام، فرد می‌تواند تابعیت خود را پس از طلاق حفظ کند و همچنین از حقوق همان کسانی برخوردار شود که از بدو تولد تابعیت ترکیه را به دست آوردند.

کمیسیون‌هایی که در استان‌ها تأسیس می‌شوند باید بررسی کنند که آیا متقاضی واجد شرایط دریافت تابعیت است یا خیر، از جمله بررسی اعتبار ازدواج و مصاحبه با همسران در مورد واقعی بودن ازدواج و همچنین صحیح بودن یا نبودن آن. سپس پرونده کسانی که شرایط لازم را دارند به وزارت‌‌امور‌داخله فرستاده می‌شوند و پس از بررسی توسط مقامات وزارتخانه، در مورد اعطای تابعیت تصمیم‌گیری می‌شود.

برای مطالعه اخذ اقامت ترکیه از طریق تولد کلیک کنید

نظر بدهید